EL-FAG AS
Valdresvegen 1
2900 Fagernes
Man-Fre: 07:30 - 16:00
61 36 66 20

Visjon og målsetninger

 

EL-FAG AS skal være en ledende prestasjons- og kvalitetsbedrift og en innovativ partner. Vi skal dyrke trivsel, miljø og utvikling.

Miljøfyrtårn:
EL-FAG AS  er et miljøbevisst firma og er Miljøfyrtårnsertifisert.

 

Vår miljøpolicy:
EL-FAG AS  skal fremstå som et miljøvennlig og ressursbevisst firma og skal årlig forbedre våre miljøprestasjoner. Gjennom valg av miljøvennlige materialer og løsninger skal selskapet ha høy miljø standard. Vi stiller miljømessige krav til alle våre leverandører.

HMS:
EL-FAG AS sin målsetning når det gjelder HMS er å ha et godt arbeidsmiljø, unngå arbeidsulykker, helseskader og manglende kvalitet i utførelse av vårt arbeid. HMS har alltid høyeste prioritet.

Fokus:
Forebygge skader
Ha et sunt og trygt arbeidsmiljø for våre ansatte.
Unngå belastninger og forurensninger på det ytre miljø.
Valg av miljøvennlige leverandører, utstyr og materiell.
Reduksjon av avfall og økt gjenbruk av varer og materiell.

 

HMS tiltak:
Risikovurdering
Rapport om uønskede hendelser
Vernerunder
HMS er et naturlig punkt på våre internmøter
HMS opplæring til alle våre medarbeidere
Alle ansatte skal ha selskapets håndbok der dette er beskrevet.

Gjennomførte tiltak:
Sykemeldinger:
EL-FAG AS har rutine for aktiv oppfølging av sykemeldte.
Bedriftshelsetjeneste:
EL-FAG AS har bedriftshelsetjeneste hos HABA